You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Blog & Makaleler

Yüzme Havuzları  Tehlike SaçıyorBunları Biliyor musunuz?

Havaların ısınması ve ardından okulların tatile girmesiyle , yüzme havuzu gibi alanlara daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu durum beraberinde birçok sorunu da getirecektir. Serinlemek ve spor yapmak için pratik çözüm gibi görünen yüzme havuzları hijyen kurallarına uyulmazsa mikrop saçmaktadır. Havuzdaki klor ve mikroplar güneşle birleşince alerji ve mantar türleri başta olmak üzere çok çeşitli hastalıklara neden olabilir. Bu sebeplerden dolayı yaz aylarında sürekli denetlenen havuzlar tercih edilmelidir. Aksi halde havuzlardan pek çok hastalık bulaşabilir.
 Yüzme havuzunda, yüzen kişilerden geçecek olan her türlü kirlilikte söz konusudur. Yüzme havuzlarından kaynaklanabilecek mikrobiyolojik riskler genellikle suyun havuz kullanıcılarının dışkısıyla kontamine olmasından kaynaklanır. Bunun yanı sıra kullanılmakta olan suyun kaynağından itibaren kontamine olması da söz konusu olabilir (kemirgen ve kuş gibi hayvanların dışkılarından). Havuz sularındaki patolojik mikroorganizmaların diğer bir kaynağı da insan kaynaklı çöplerin havuza veya çevresine dökülmesidir. Ancak mikrobiyolojik kontaminasyonun kaynağından bağımsız olarak, havuz kaynaklı mikrobiyolojik salgınların en önemli nedeni dezenfeksiyon uygulamalarının yetersizliğidir. Kaza sonucu büyük çaplı fekal kontaminasyon olmadığı sürece havuz suyunun uygun filtrasyon ve klorlama veya benzeri bir dezenfektan ile muamele edilmesi yeterli olacaktır. Büyük çaplı kirlenmelerde havuzun kullanımının engellenmesi uygun olacaktır. Büyük çaplı kontaminasyonun engellenmesi amacıyla havuza girmeden önce kişileri banyo ve tuvalet kullanmaya yönlendirecek düzenlemeler yapılabilir, küçük çocuk çok küçük havuzlardan yararlandırılarak ortaya çıkabilecek fekal kirlenme durumunda havuz suyunun hızlı bir şekilde tahliyesi ve havuzun dezenfeksiyonu sağlanabilir.

Fekal mikroorganizmaların yanı sıra diğer bazı patojenler de insan atıkları ile havuz sularını ve ortamı kontamine edebilirler. Normalde insanların karşılaşma olasılığı olmayan bazı mikroorganizma ve sucul canlılar da soğal spa merkezleri, jeotermal havuzlar gib ortamlar aracılığı ile insanlarda deri, solunum ve merkezi sinir sistemi sorunlarına neden olabilirler.

Yüzme havuzunda bulunabilecek kimyasallar kullanılan sudan, dezenfektanlardan ve kullanıcılarınkendilerinden (ter, idrar, sabun atıkları, kozmetikler, güneş kremleri gibi) kaynaklanabilir. Suyunyutulması, buhar halindeki suyun veya aerosolleşmiş partiküllerin solunması ve cilt teması havuzlardaki kimyasalların insanlara temel geçiş yollarıdır. Havuzları kullananlar bir miktar suyu çeşitli yollardan almaktadırlar. Yapılan değerlendirmelerde yetişkin bayanların havuzları kullanma sırasında en az düzeyde su aldıkları, erkek çocukların ise en fazla su alan grubu oluşturdukları saptanmıştır. Yüzme sırasında kişiler su yüzeyinin hemen üzerindeki hava tabakasını yoğun bir şekilde solurlar. Bu tabaka sudan buharlaşan uçucuların ve aerosolleşmiş partiküllerin yoğun olarak bulunduğu bir ortamdır. Deri teması suyun sıcaklığı, cilt özellikleri, suda kalış süresi gibi bir çok faktörden etkilenebilmektedir. Havuz sularına dezenfektanların yanı sıra temizleme aşamasında ayrdımcı olması amacıyla koagülan maddeler, uygun pH’yı devam ettirmek için aist veya alkali kimyasallar sıklıkla katılmaktadır.

  • Paylaş