You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Blog & Makaleler

TEK SAĞLIK..Bunları Biliyor musunuz?

Tek Sağlık; bulaşıcı hastalıklara odaklanan, insan, hayvan ve çevre ilişkileri bağlamında toplum sağlığına hizmet eder. Zoonotik hastalıklara yönelik multidisipliner veya disiplinler arası yaklaşımları destekleyen bir kavramdır. Buradaki amaç, insanlara hayvanlardan bulaşabilen hastalık türlerinin teşhis ve tedavileri yöntemlerinin bulunup geliştirilmesi için iki sağlık teşkilatının bir arada çalışıp insanı sağlığına kavuşturmaktır. Yeryüzünde 200 den fazla zoonoz hastalık bulunmaktadır. Günümüzde tıp hekimleri hayvansal alanda hiçbir eğitim almamaları nedeni ile zoonoz  karekterli hastalıkların tedavisinde Veteriner Hekimler ile işbirliği yapmak zorundadırlar.

İnsanda tespit edilen hastalıkların yüzde 60’dan fazlası hayvansal hastalık türleridir. Buda göstermektedir ki insan sağlığının korunmasının yolu hayvanların sağlıklı yaşamalarından ve hayvansal gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde üretilmesinden geçmektedir.  Yaşadığımız dünyada, insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvan sağlığı  olguları  günümüzde Tek  sağlık olarak nitelendirilmektedir. Gittikçe kirlenen  ekosistem  insanların ve hayvanların hastalanmasına neden olurken, çiftlikten çatala uzanan süreçte gıda güvenliğini ciddi bir biçimde tehlikeye sokmaktadır. Özetle sağlıksız çevre sağlıksız hayvanı, sağlıksız hayvan sağlıksız gıdayı, sağlıksız gıda sağlıksız insanı, sağlıksız insan da sağlıksız toplumu oluşturmaktadır. İnsanlarda görülen gıdaya bağlı hastalıkların %90 ı hayvan  kökenlidir. Dünyanın her hangi bir yerindeki hayvanlarda hastalık yapan bir mikrop kısa sürede çok uzaklardaki bölgelere de sıçrayarak hayvanlarda ve insanlarda salgınlara neden olabilmektedir. Dünya sağlık Örgütünün son verilerine göre, insanlarda enfeksiyonlara neden olan mikropların %60’ı  zoonotik yani hayvanlardan insanlara bulaşan mikroplardır. Bu mikropların %75 i son 30 yıl içinde ortaya çıkmıştır. Bu hastalıkların %33 ise hayvanlardan insanlara bulaştıktan sonra insanlardan insanlara geçebilmektedir.  Sağlık Bakanlığının ihbarı mecburi olarak belirlediği 50 hastalıktan 26 si yani yaklaşık %50 si hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıklardır. Tüm bu verilerden de anlaşılacağı üzere günümüzde Global sağlığı etkileyen en önemli unsur hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıklardır . Günümüzde hekimlik  artık bütünleşik bir kavram haline gelmiş ve  insanları hasta etmemek, hastalıkları zamanında  teşhis edip başkalarına bulaşmasını önlemek, hastalıkları tedavi etmek gibi üç önemli işlevi bulunmaktadır.  İlk iki işlev hiç kuşkusuz insan hekimliği ile veteriner hekimliğin ortak amaçları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Tek Tıp-Tek Sağlık Olgusu veteriner halk sağlığı ile insan halk sağlığının tek bir halk sağlığı çatısı altında toplanarak Global Halk Sağlığı politikası oluşturmalarının yeni adıdır.

  • Paylaş

Bizi Takip Edin

Sen de bilinçli bir gıda tüketicisi olmak ve bizi yakından takip etmek istiyorsan buradayız