You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Blog & Makaleler

Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünyaBunları Biliyor musunuz?

Dünya Gıda Günü, sağlıklı beslenmeye odaklanıyor

16 Ekim'de kutlanacak Dünya Gıda Günü'nün 2019 yılı teması “sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkes için ulaşılabilir kılma” olarak belirlendi. 

Bu yıl Dünya Gıda Günü, "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya" sloganıyla kutlanacak.

Geçtiğimiz son 15-20  yılda yaşanan küreselleşme, kentleşme ve gelir artışı sonucunda, beslenme ve yeme alışkanlarımızda çarpıcı değişiklikler yaşandı. Sağlıksız beslenme ve sedanter yaşam tarzıyla da birleşerek obezite oranlarını tırmandırdı. Hem de sadece gelişmiş ülkelerde açlığın ve obezitenin genellikle bir arada bulunduğu, düşük gelirli ülkelerde de.  Günümüzde   670 milyondan fazla yetişkin, 120 milyon 5-19 yaş arası çocuk  obez ve 5 yaşın altında 40 milyonu aşkın çocuk fazla kilolu iken, 820 milyonu aşkın insan ise açlık çekiyor.

Sağlıksız beslenme, dünyada, bulaşıcı olmayan hastalıklarda ölümlere sebep olan risk faktörlerinin başında geliyor. Dünya çapındaki her beş ölümden biriyle ilişkilendirilmekte olan sağlıksız yeme alışkanlıkları,  hükümetlerin sağlığa ayırdıkları bütçeleri üzerinde büyük bir yük oluşturuyor.  Obezite ve diğer yetersiz beslenme biçimleri yaklaşık her üç insandan birini etkiliyor ve tahminler, bu oranın 2025 yılı itibarıyla her iki kişiden biri şeklinde olacağını gösteriyor. Her ne kadar kötü beslenmenin azaltılmasını sağlayacak uygun maliyetli çözümler mevcut olsa da, hükümetler, işletmeler, çok uluslu şirketler, çiftçiler ve gıda üreticileri başta olmak üzere herkese bir rol düşüyor

FAO verileri

 1. Dünya’da 820 milyonu aşkın insan açlık çekerken, 670 milyondan fazla yetişkin, 120 milyon erkek ve kız çocuğu (5-19 yaş arası) obez; 40 milyonu aşkın çocuk ise fazla kiloludur.
 2. Beş yaşın altında 150 milyondan fazla çocuk boy kısalığı yaşarken, 50 milyonu aşkın çocuk ise düşük kiloludur.
 3.  Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzıyla birlikte sigara kullanımını geçerek, küresel çapta sakatlık ve ölümlerin bir numaralı risk faktörü haline gelmiştir.
 4. Dünya nüfusunun çoğunluğu fazla kiloluluk ve obezitenin açlıktan daha fazla ölüme sebep olduğu ülkelerde yaşamaktadır.
 5. Aynı hane içerisinde ve hatta aynı kişinin yaşam süresi içerisinde dahi farklı kötü beslenme türleri bir arada bulunabilmekte ve bu bir nesilden diğerine aktarılabilmektedir.
 6. Her yıl obezitenin neden olduğu sağlık problemlerinin tedavisine yaklaşık 2 trilyon ABD Doları harcandığı tahmin edilmektedir.
 7. Milyarlarca insan vücutlarının aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmek için ihtiyaç duyduğu besinlerin eksikliğini çekmektedir.
 8. Düşük ve orta gelirli ülkelerde işlenmiş gıda, et ve diğer hayvansal ürünlerin tüketiminin artmasına bağlı olarak gıda sisteminin sebep olduğu çevresel zarar, %50 ile %90 oranında artış gösterebilmektedir.
 9. İnsanlık tarihi boyunca gıda amaçlı olarak ekilip biçilen 6.000 bitki türünden günümüzde sadece 8 tanesi günlük kalori miktarımızın %50’sinden fazlasını karşılamaktadır. Oysa bizler çok çeşitli besleyici gıdalara ihtiyaç duymaktayız.
 10. İklim değişikliği, verimliliği azaltarak tarımsal ürünlerin hem kalitesini hem de miktarını tehdit etmektedir. Sıcaklıkların yükselmesi de su kıtlığını arttırarak pestisitler, bitkiler ve patojenler arasındaki ilişkinin bozulmasını ve balıkların boyutunun değişmesini şiddetlendirmektedir
 • Paylaş