You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Blog & Makaleler

Kurbanlık satın alırken nelere dikkat edilmelidir?Bunları Biliyor musunuz?

Hayvanların kesilmeden önce muayenesi etlerin insan gıdası olarak tüketiminin uygunluğunu saptamak amacıyla yapılır. Bazı hastalıkları tanımlayabilmek  ancak hayvanların canlı iken gösterdikleri topallık, felç, belirli vücut hareketleri ve durumları veya genel  durumlarında görülen  değişiklikler  ile  belirlenebilir. Kurbanlık hayvan satın alırken hayvanın genel durumu ve  genel görünüşü iyice gözden geçirilmelidir. Çünkü çeşitli hayvan hastalıkları ette fazla değişiklik yapmadıkları  halde, canlı  hayvanda klinik belirtilerle daha kolay teşhis edilirler. Kesim öncesi  muayene  hayvan  ayakta  dururken,  hareket  halindeyken   ve  sakinken  yapılmalıdır.  Şu noktalara dikkat edilmelidir:
• Eğer hayvanda yüksek ateş, iştahsızlık, öksürük, nefes güçlüğü, yutmada zorluk, ağız burun akıntısı, kısmı veya genel felç, vücutta şişlikler, cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntılar varsa  hastalıktan şüphe edilmelidir. Bu ve benzeri durumlarda böyle hayvanlar satın alınmamalı veya kesin karar veteriner hekim kontrolünden sonra verilmelidir.
• Hayvan  nevileri  ve  davranışları, hasta  ve  hasta  olduklarından  şüphelenilen  hayvanların  yaşına dikkat  edilmelidir. 
Ayrıca  aşağıdaki  konulara da  azami  dikkat  edilmelidir:
• Ayakta  durma  ve  hareket  tarzına,
• Beslenme  durumuna
• Çevreye  uyumuna,
• Hayvanların  postunun,  kılının ve yününün  durumuna,
• Sindirim  sistemine  (salgı  çıkarmasına, geviş  getirmesine, dışkının  kıvamına  ve  rengine )
• Ürogenital  sisteme,  vulva  ve  meme  bezlerine,
• Solunum  sistemine  (burun  salgısına,  solunum  durumuna ),
• Yara,  şişlik  veya  ödemlere,
• Vücut  hareketine,
• Kanın  bulaşmasına,
• Belirli  hastalıkların  ve  semptomların  farklı  tip  hayvanların  farklı  uzuvlarında,  organlarında  gözükmesine dikkat edilmelidir.

Kurbanlık Hayvanın;
• Bir veya iki gözü kör,
• Kulakları kopuk,
• Bir veya iki boynuzu kökünden kırık,
• Kuyruğunun yarısı kopmuş veya doğuştan kuyruksuz,
• Dişlerinin çoğu dökük,
• Meme başları kopuk,
• Yürüyemeyecek kadar topallığı, olmamalıdır.

Genel sağlık açısından kurban edilecek hayvan;
• Durgun ve halsiz,
• Aşırı öksürük ve aksırıklı olmamalı,
• Gözleri, derisi ve kılları parlak ve canlı olmalı,
• Göz, ağız ve burnunda akıntı, olmamalıdır.
• Kurbanlık hayvan aşırı zayıf ve gebe olmamalıdır.

Sığır, manda gibi büyükbaş hayvan satın alacakların, alacakları hayvanların kulak  küpesi ve pasaportu olup olmadığını, başka ilden sevk edilen hayvanların ise “Veteriner Sağlık Raporu” olup olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir.
Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacakların ise alacakları hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığını, başka ilden sevk edilen hayvanların ise “Veteriner Sağlık Raporu” olup olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan  hayvanları satın almamaları gerekir.
Hayvan Pasaportu: Büyükbaş hayvanların sevk işlemleri için, hayvana ait bilgileri içeren İl/İlçe Müdürlüğü veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen, imzalı belge olan ve hayvanın kimlik bilgilerini içeren, sahibini gösteren Hayvan Pasaportunun hayvanların beraberinde bulundurulması gereklidir. Sığır cinsi hayvanların il içi nakillerinde hayvan pasaportlarının nakil esnasında hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur. İller arası sevklerinde, işletmenin bağlı bulunduğu İl/ilçe müdürlüğü tarafından hayvan pasaportları kontrol edilerek veteriner sağlık raporu düzenlenir. Kurbanlık hayvanınızı alırken Hayvan Pasaportunu mutlaka isteyiniz ve doğum tarihini kontrol ediniz.

  • Paylaş

Bizi Takip Edin

Sen de bilinçli bir gıda tüketicisi olmak ve bizi yakından takip etmek istiyorsan buradayız