You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Blog & Makaleler

İklim Dostu BeslenmeBunları Biliyor musunuz?

İLKİM DOSTU BESLENME

Dünya nüfusu hızla artıyor ve 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyar olması bekleniyor. Günümüzde 3 milyardan fazla insanın yetersiz beslendiği ve 7 milyarlık nüfusun çoğunun düşük kaliteli diyetlerle beslendiği göz önünde tutulduğunda , mevcut gıda sisteminin artan dünya gıda talebini karşılamak için en az %60 oranında daha fazla üretim yapması gerekiyor. Dünya kaynakları sınırlı olduğu için üretimin bu oranda artması çok mümkün görünmese de en azından kaynakların verimli kullanılması, gıda israfının azaltılması, çevreye en az zarar verecek biçimde beslenme ve gıda sisteminde değişiklik yapılması kaçınılmazdır.

Mevcut küresel gıda sisteminde yapılan tarımsal faaliyetler küresel iklim değişikliği üzerinde etkilidir. Gıda üretimi, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %30'undan sorumludur. Gıda tarımı ve üretimi, karasal arazinin yaklaşık %40'ını kaplarken, tatlı suyun %70'ini kullanmaktadır. Tüm bu gerçeklerin ışığında, mevcut küresel gıda tedarik sistemi sürdürülebilir değildir.

Bu nedenle sürdürülebilir bir gelecek için  sürdürülebilir beslenme gündeme gelmiştir.

Sürdürülebilir beslenme;

 besleyici, güvenli, sağlıklı, aynı zamanda düşük çevresel etkiye sahip beslenme tercihi

olarak tanımlamaktadır.

Tüm bu özelliklere ek olarak, bu beslenme şekli uygulandığı coğrafyada kültürel olarak kabul edilebilir, ulaşılabilir, adil, ekonomik, gıda güvencesine katkı sağlayan ve şimdiki ve gelecek nesiller için sağlıklı olmayı destekleyen bir yaşam biçimi olmalıdır.

Sürdürülebilir beslenme, bugünün ve geleceğin kaynaklarını korumayı hedeflemektedir.

Tüketilen gıdalar sadece kişisel sağlığı değil, tüm gezegeni etkilemektedir.

Gıda üretimi kişisel taleplere göre şekillenir, tercihler üretim şeklini belirler, iklim değişikliği gıda üretiminde etkilidir.

10 adımda İklim Dostu  Sürdürülebilir Beslenme

 1. İhtiyacın kadar tüket
 2. Her  besin ögesinden dengeli al
 3. Kırmızı  et tüketimini sınırlandır
 4. Bitkisel gıdalara ağırlık ver
 5. Yerel ürünleri tercih et ve Mevsimine uygun beslen
 6. İsrafı azalt , Atıkların geri dönüşümünü sağla
 7.  Balık, yumurta ve baklagiller protein açısından ideal
 8. İşlenmiş, paketli ürünlerden uzak dur
 9. Dayanıklı meyve ve sebze  tüket , saklama koşullarını öğren
 10. Balkon veya bahçende  tarım yap!

İklim dostu beslenme trendi: Daha yerel, daha sağlıklı, daha az atık.

 • Paylaş