You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Çıkan Haberlerimiz

Prof.Dr. Mustafa TAYAR

Uludağ Üniversitesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalında Profesör olan Mustafa TAYAR, tüketicilerin gıda bilinçlenmesi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.