You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Blog & Makaleler

Dünya Gıda Güvenliği Günü 2021 –  Sağlıklı yarınlar için şimdi güvenli gıdaNe Yediğini Ne İçtiğini Bil

Dünya Gıda Güvenliği Günü 2021 –

 Sağlıklı yarınlar için şimdi güvenli gıda

Her yıl 7 Haziran'da kutlanan Dünya Gıda Güvenliği Günü (WFSD), gıda kaynaklı risklerin önlenmesine, tespit edilmesine ve yönetilmesine yardımcı olmak, gıda güvenliğine, insan sağlığına, ekonomik refaha, tarıma, pazara erişime, turizme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için dikkat çekmeyi ve eyleme ilham vermeyi amaçlıyor.  Bu uluslararası gün, gıda kaynaklı hastalık riskini azaltma ve güvenli gıda sağlama çabalarını güçlendirmek için bir fırsattır.

Bu yılın teması olan 'Sağlıklı bir yarın için bugünden güvenli gıda', güvenli gıda üretimi ve tüketiminin insanlar, gezegen ve ekonomi için acil ve uzun vadeli faydaları olduğunu vurgulamaktadır.  İnsanların, hayvanların ve çevrenin sağlığının birbirine bağlı olduğunu ve güvenlikle ilgili herhangi bir olumsuz olayın halk sağlığı, ticaret ve ekonomi üzerinde küresel bir etkisi olabileceğini bilmek önemlidir. 

5 yaş altı çocuklar ve düşük gelirli ülkelerde yaşayan kişiler başta olmak üzere her yaştan bireyi etkileyen gıda kaynaklı hastalıkların küresel yükünü kabul eden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2018 yılında her 7 Haziran'ın Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak ilan etti. 

Çiftlikten sofraya, gıdaların güvenli olmasını ve sağlığa zarar vermemesini sağlamak herkesin görevidir.. BM'nin 17 ana Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden ikisi olan tüketicilerin sağlığını geliştirmek ve açlığı sona erdirmek için güvenli gıda şarttır.

 Gıda güvenliğini geliştirmek neden önemlidir?

Yeterli miktarda güvenli gıdaya erişim, yaşamı sürdürmenin ve sağlığı geliştirmenin anahtarıdır. Gıda kaynaklı hastalıklar genellikle doğada bulaşıcı veya toksiktir ve bakteriler, virüsler, parazitler veya kontamine yiyecek veya su yoluyla vücuda giren kimyasal maddelerin neden olduğu genellikle gözle görülmez.

Gıda güvenliğinin gıda zincirinin her aşamasında - üretimden hasata, işlemeye, depolamaya, dağıtıma, hazırlamaya ve tüketime kadar - güvenli kalmasını sağlamada kritik bir rolü vardır.

Yılda yaklaşık 600 milyon gıda kaynaklı hastalık vakası ile güvenli olmayan gıda, insan sağlığı ve ekonomiler için bir tehdittir ve orantısız bir şekilde savunmasız ve marjinalleştirilmiş insanları, özellikle kadınlar ve çocukları, çatışmalardan etkilenen nüfusları ve göçmenleri etkiler. Dünya çapında tahminen 420.000 kişi kontamine gıdaları yedikten sonra ölmekte ve 5 yaşın altındaki çocuklar her yıl 125 000 ölümle gıda kaynaklı hastalık yükünün %40'ını taşımaktadır.

7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü, gıda kaynaklı risklerin önlenmesine, tespit edilmesine ve yönetilmesine yardımcı olmak, gıda güvenliğine, insan sağlığına, ekonomik refaha, tarıma, pazara erişime, turizme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak için dikkat çekmeyi ve eyleme ilham vermeyi amaçlıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Üye Devletler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde, Dünya Gıda Güvenliği Günü'nün kutlanmasını birlikte kolaylaştırıyor. Bu uluslararası gün, yediğimiz gıdaların güvenli olmasını, gıda güvenliğinin kamu gündeminde ana akım olmasını ve küresel olarak gıda kaynaklı hastalıkların yükünün azaltılmasını sağlama çabalarını güçlendirmek için bir fırsattır.

Gıdanın üretilme, saklanma, işlenme ve tüketilme şekli gıdalarımızın güvenliğini etkiler. Küresel gıda standartlarına uymak, acil duruma hazırlık ve müdahale dahil olmak üzere etkili düzenleyici gıda kontrol sistemleri oluşturmak, temiz suya erişim sağlamak, iyi tarım uygulamaları (karasal, sucul, hayvancılık, bahçecilik) uygulamak, gıda işletmecileri tarafından gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kullanımının güçlendirilmesi ve tüketicilerin sağlıklı gıda seçimleri yapma kapasitelerini geliştirmek, hükümetlerin, uluslararası kuruluşların, bilim adamlarının, özel sektörün ve sivil toplumun gıda güvenliğini sağlamak için çalıştığı bazı yöntemlerdir.

Gıda güvenliği, hükümetler, üreticiler ve tüketiciler arasında paylaşılan bir sorumluluktur. Tükettiğimiz gıdaların güvenli olması ve sağlığımıza zarar vermemesi için tarladan sofraya herkese görev düşüyor. Dünya Gıda Güvenliği Günü aracılığıyla DSÖ, gıda güvenliğini kamu gündemine yerleştirme ve gıda kaynaklı hastalıkların küresel yükünü azaltma çabalarını sürdürmektedir.

Dünya Gıda Güvenliği için beş eylem

  1. Hükümetler herkes için güvenli ve
  2. besleyici gıda sağlamalıdır
  3. Tarımsal üreticilerin  iyi uygulamaları benimsemesi gerekiyor
  4. İşletmeler, gıdaların güvenli olduğundan emin olmalıdır
  5. Tüketiciler güvenli ve sağlıklı gıda hakkında bilgi edinmelidir

Gıda güvenliği ve sağlık için birlikte çalışalım

  • Paylaş