You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Blog & Makaleler

DÜNYA GIDA GÜNÜ VE FAO'NUN 75. YILINe Yediğini Ne İçtiğini Bil

DÜNYA GIDA GÜNÜ VE FAO'NUN 75. YILI

 2020 Dünya Gıda Günü "Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim" temasıyla kutlanacak FAO’nun kuruluşunun 75. yıldönümünün de kutlandığı Dünya Gıda Günü bu yıl, ülkelerin COVID-19 pandemisinin etkileriyle mücadele ettiği çok sıra dışı bir zamana tanık oluyor. Bu bağlamda 16 Ekim Dünya Gıda Günü, COVID-19 salgınının gıda güvenliği ve tarımsal geçim kaynaklarına yönelik oluşturduğu tehditlerle mücadele etmek ve özellikle bu tehditlerden en çok etkilenen kesimlerin yeniden ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için küresel iş birliği ve dayanışma çağrısında bulunabileceğimiz kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Bu özel gün, ayrıca gıdamızı üretme, dönüştürme, tüketme ve israf etme şeklimizi değiştirerek gıda sistemlerinin dönüşümünde herkesin nasıl bir rol oynayacağı konusunda kamuoyunu daha duyarlı hale getirmek için de önemlidir.

BÜYÜTELİM, BESLEYELİM; HEP BİRLİKTE SÜRDÜRELİM

COVID-19 pandemisi, gerçekten değer verdiğimiz şeyleri ve en temel ihtiyaçlarımızın neler olduğu üzerine düşünme fırsatı verdi.  Bu süreç ;  onsuz kalamayacağımızı anladığımız ve önemini  yeniden hissettiğimiz bir şeyi hatırlattı: GIDA

Gıda hayatın özü, kültürlerimizin ve toplumlarımızın temel taşıdır. Başta COVID-pandemisi  ve buna bağlı meydana gelen ekonomik krizler gıda güvencesi ve güvenliği kavramınım önemini bir kez daha vurguladı.  İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde , mevcut COVID-19 krizinde ciddi  aksaklıklar yaşanırken bile gıdamızın tarladan sofraya ulaşmasını  sağlayan gıda sistemindeki gıda kahramanları, her zamankinden daha önemli hâle gelmiştir.

YENİDEN DAHA İYİ İNŞA ETME ZAMANI!

Dünya, tarımsal verimliliği artırma konusunda son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Fakat diğer yandan artık herkesin beslenebilmesi için gerekli olan yeterli gıdayı fazlasıyla üretebilmemize rağmen, gıda sistemlerimiz halen dengeli değildir. Açlık, obezite, çevresel kirlenme, tarımsal biyolojik çeşitlilik kaybı, gıda kaybı ve israfı ile gıda zincirinde çalışanların güvencesinin olmaması bu dengesizliği gözler önüne seren konulardan sadece birkaçıdır. Ülkelerin COVID-19’dan kurtulma planlarını geliştirmeye ve uygulamaya başlaması, bilimsel kanıtlara dayalı yenilikçi çözümler benimseyerek gıda sistemlerimizi iyileştirmek ve geleceği daha iyi bir şekilde inşa etmek için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Dünya Gıda Günü, en hassas grupların krizin etkilerinden kurtulmalarına yardımcı olmak ve gıda sistemlerini daha dayanıklı ve dirençli hâle getirmek için küresel dayanışma çağrısı yapıyor. Böylece hassas gruplar, artan değişkenliklere ve iklim krizlerine dayanabilir, herkes uygun fiyatlı ve sürdürülebilir sağlıklı beslenmeye ulaşabilirken gıda sistemi çalışanları için insana yaraşır geçim kaynakları elde edilebilir. Bunun için sadece daha iyi sosyal koruma planları ve dijitalleşme ve e-ticaret yoluyla sunulan yeni fırsatlar yeterli olmayacak, aynı zamanda dünyanın doğal kaynaklarını, sağlığımızı ve iklimi koruyan sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesi de gerekecektir.

Fakat, hiçbir eylem ortak veya kapsayıcı olmadığı sürece hayatı değiştiremez. Ülkeler, özel sektör ve sivil toplum, artan nüfusu beslemek ve gezegenimizin sürdürülebilirliğini sağlamak adına gıda çeşitliliğini artırarak gıda sistemlerimizi büyütmek için hep birlikte harekete geçmelidir.

FARKINDA MISINIZ?

  • 2 milyardan fazla insanın güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişimi yok.
  • 55 ülke ve bölgedeki 135 milyon insan akut gıda güvensizliği yaşıyor ve acil gıda, beslenme ve geçim kaynağı yardımına ihtiyaç duyuyor.
  • Küresel nüfusun 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyara ulaşması bekleniyor ve bu da gıda talebini önemli ölçüde artıracak.
  • v. Her yıl, insan tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık % 14'ü toptancı pazarına ulaşmadan önce kaybediliyor.
  • Yoğunlaştırılmış gıda üretimi, iklim değişikliğiyle de birleşerek hızlı bir biyoçeşitlilik kaybına neden oluyor. Bugün en az 30.000 yenilebilir bitki türü olmasına rağmen bunlardan sadece dokuz bitki türü, toplam bitkisel üretimin %66'sını oluşturuyor.
  • Yetersiz beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı, sadece gelişmiş ülkelerde değil, aynı zamanda açlık ve obezitenin sıklıkla bir arada bulunduğu düşük gelirli ülkelerde de obezite oranlarının artmasına neden oldu.
  • ix. Gıda sistemlerimizi dönüştürmeyi başaramazsak, yetersiz ve kötü beslenme 2050 yılına kadar önemli ölçüde artacak. Bu artışın oranı, gelir eşitsizliği, istihdam veya hizmetlere erişimde daha fazla bozulma olması halinde daha da artabilir.
  • Yetersiz beslenmenin tüm biçimlerinin (kötü beslenme, mikro besin eksiklikleri, aşırı kiloluluk ve obezite) küresel ekonomi üzerindeki etkisinin yılda 3,5 trilyon ABD doları olduğu tahmin ediliyor.

 

  • Paylaş