You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Blog & Makaleler

COVID-19'un küresel gıda güvenliği/güvencesi üzerindeki etkileriKORONA- COVID-19

COVID-19'un küresel gıda güvenliği/güvencesi üzerindeki etkileri

COVID-19 pandemisinin patlak vermesinin ardından, hastalığın daha da yayılmasını önlemeye yönelik bir dizi önlemler uygulanmaya başlandı. Hem halk sağlığı hem de geçim kaynakları COVID-19 pandemisi  nedeniyle ciddi  risk altındadır. Hastalık hızla yayılıyor. Bu durum artık topyekûn  tepki  vermemizi gerektiren bir sorun oldu. En savunmasız kişileri korumak,  gıda tedarik zincirlerini canlı tutmak ve pandeminin gıda sistemi üzerindeki etkilerini hafifletmek için önlemler alınmadıkça, giderek artan bir gıda güvencesi  riskiyle karşı karşıya kalacağız.

Sonunda hastalığın hızının kesileceğini, geri çekileceğini biliyoruz, ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ayrıca, bu şokun hem gıda arzının hem de talebin önemli unsurlarını etkilediği için biraz sıra dışı olduğunu biliyoruz.

Gıda talebi genellikle esnek değildir.  Tükettiğimiz gıdalar değişse de, genel tüketim üzerindeki etkisi muhtemelen sınırlı olacaktır. Et tüketiminde (bilim temelli değil - hayvanların virüsün ev sahibi olabileceği korkusunun bir sonucu olarak) ve meyve ve sebze gibi diğer ürünlerde (fiyata neden olması muhtemel) orantısız olarak fiyat dalgalanma olasılığı vardır.

Bulaşma korkusuyla insanların gıda satın alma ve tüketme şekillerinde bir değişiklik kaçınılmaz olacaktır.  Şehirler arası seyahatlerin kısıtlanması, sınırların  kapatılması, karantinalar ve pazar, tedarik zinciri ve ticaret aksaklıkları, insanların özellikle virüsün sertçe vurduğu veya zaten yüksek düzeyde gıda güvensizliğinden etkilenen ülkelerde, yeterli / çeşitli ve besleyici gıda kaynaklarına erişimini kısıtlayacaktır.

Önemli olan  paniğe kapılmadan aklı selimle davranmak ve bilime sarılmak gerekiyor.  Türkiye’mizin mevcut kapasitesi  herkes için yeterli gıdayı üretmeye ve dağıtmaya yeter, hepimiz için yeterli gıda var.  Yeter ki  çiftlikten sofraya  gıda üretimine yöne verenler  şimdiye kadar yaptıkları  hataları tekrarlamamaya ve bu sağlık krizini tamamen önlenebilir bir gıda krizine dönüştürmemeye dikkat etsinler. 

Virüs yayıldıkça, vakalar arttıkça ve önlemler sıkılaştıkça, küresel gıda sisteminin önümüzdeki haftalarda ve aylarda zorlanacağı aşikâr.  Ancak, bu önlemler tarımsal üretimi ve ticareti etkileyebilir. Örneğin, birçok ülke nakliye gemilerini tehlikeye atma riskiyle kargo gemileri üzerinde daha yüksek kontroller uygulamaktadır.

Mevsimlik işçiler gibi insanların serbest dolaşımını etkileyen tedbirlerin tarımsal üretimi etkileyebileceği ve böylece küresel olarak piyasa fiyatlarını etkileyebileceği düşünülmektedir.

Gıda fabrikalarında kabul edilebilir sağlık standartlarını garanti altına almak için alınacak önlemler, üretimi yavaşlatabilir.

 Şu an itibariyle gıda tedariki yeterli olduğundan ve piyasalar bugüne kadar istikrarlı olduğundan sıkıntılar  minimum düzeydedir. Bununla birlikte, zaten lojistik darboğazları (gıdaları A noktasından B noktasına taşıyamamak) konusunda zorluklar görüyoruz ve muhtemelen kısıtlamalar nedeni ile  (yani meyve ve sebzeler) daha az gıda üretiliyor.

Nisan ve Mayıs ayları arasında gıda tedarik zincirlerinde aksamalar kaçınılmaz. Örneğin: hareket kısıtlamaları ve mevsimlik tarım işçilerinin durumu , çiftçileri tarımsal üretimin büyük çoğunluğunu işleyen gıda sanayicisini zorlayacaktır.  Gübre, veteriner ilaçları ve diğer girdilerin yetersizliği tarımsal üretimi etkileyebilir.  Restoranların kapanması ve daha az sıklıkta bakkal alışveriş, taze ürün ve balıkçılık ürünlerine olan talebi azaltarak üreticileri ve tedarikçileri etkilemektedir. Küçük ölçekli çiftçiler ve  esnaf özellikle savunmasızdır.

Gıda tedarik zinciri, üreticileri, tarımsal girdileri, nakliye, işleme tesisleri, nakliye gibi farklı konuları  İçeren karmaşık bir ağdır.

Virüs yayıldıkça ve vakalar arttıkça ve virüsün yayılmasını engellemek için sıkılaştıkça, gıda sisteminin önümüzdeki haftalarda ve aylarda zorlanacaktır.

Şu an itibariyle gıda tedariki yeterli olduğundan ve piyasalar bugüne kadar istikrarlı olduğundan kesintiler minimum düzeydedir. Küresel tahıl stokları rahat seviyededir ve 2020 için buğday ve diğer başlıca temel mahsullerin görünümü olumludur.

Henüz yaş meyve ve sebzeler için lojistik aksaklıklar henüz farkedilmemiştir. Bununla birlikte, gıda hareketini içeren lojistik (gıdaları A noktasından B noktasına hareket ettirememe) ve pandeminin hayvan yemi ve mezbahalara erişimin azalması nedeniyle pandeminin hayvancılık sektörü üzerindeki etkileri konusunda zaten zorluklar görüyoruz.

Nisan ve Mayıs ayları itibarıyla yukarıdakilerin bir sonucu olarak gıda tedarik zincirlerinde aksamalar görmeyi bekliyoruz. Taşıma yollarındaki tıkanmalar, taze gıda tedarik zincirleri için özellikle engelleyicidir ve ayrıca artan gıda kaybı ve atık ile sonuçlanabilir  Nakliye kısıtlamaları ve karantina önlemleri, çiftçilerin pazarlara erişimini engelleyecek, üretken kapasitelerini engelleyecek ve ürünlerini satmalarını engelleyecektir. İş gücü  yetersizliği, özellikle emek yoğun ürünler için gıda üretimini ve işlenmesini bozabilir.

Arz, stok ve üretimin yoğun olduğu başlıca ürünlerin  fiyatlarında ani artışlar beklenmemektedir, Ancak özellikle çok kısa vadede et ve dayanıksız mallarda olmak üzere yüksek değerli emtialar için daha olasıdır.

COVID-19 pandemi’sinin gıda güvenliği ve güvencesi üzerindeki risklerini azaltmak için öneriler

Proaktif önlemler çok önemlidir ve ekonomik kaynaklara çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda daha düşük maliyetlidir. Krize  bağlı artan beklentileri göz önüne alındığında, bu durum iki katına çıkmaktadır. 

  • Pandeminin gıda ve tarım üzerindeki etkilerini azaltmak için;
  • Riskli grupların  acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak
  • sosyal koruma programları güçlendirilmeli
  • gıda tedarik zincirlerinin akmasını sağlamak (örneğin, ticareti ve metaların hareketliliğini kısıtlayacak önlemleri uygulamaya koyarak); verimlilik kazanabilir (örneğin, atık ve gıda kayıplarını azaltarak, lojistik darboğazlarını çözerek) ve ticaretle ilgili maliyetleri azaltmak

Genel olarak, herhangi bir ticaret kısıtlamasından kaçınmak, gıda ve yem tedariklerinin yanı sıra tarımsal girdilerin de COVID-19 müdahale önlemleri tarafından zaten gerilmiş olan yerel koşulların kötüleşmesini önlemek için yararlı olacaktır.

Politika yapıcılar eğilimleri izlemeli ve Çin'in yaratıcı ve uyarlanabilir yöntemlerle bugüne kadar yönettiği gıda arzı koşullarını yanlışlıkla sıkılaştırmamaya dikkat etmelidir. Dijital teknolojilerin, problemleri tahmin etmede ve geçici kıtlıkları gidermede rolü vardır.

Gıda güvencesini ve güvenliğini sağlamak herkes için bir vatan  görevidir.

  • Paylaş