You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Blog & Makaleler

Çiğ sütte gastrointestinal sağlık için yararlı bir bakteri yoktur.Bunları Biliyor musunuz?

Çiğ sütte gastrointestinal sağlık için yararlı bir bakteri yoktur.

Çiğ sütte bulunan bakteriler probiyotik değildir. Probiyotik mikroorganizmalar patojenik olmamalıdır (Teitelbaum ve Walker, 2000). Buna karşılık, çiğ süt, E. coli O157: H7, Salmonella , Streptococcus spp dahil olmak üzere çeşitli insan patojenlerini barındırabilir . Yersinia enterocolitica , Campylobacter jejuni , Staphylococcus aureus , Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis ve Coxiella burnetti bunlardan birkaçıdır (Oliver ve diğerleri, 2005; Hayes ve Boor, 2001).  

Probiyotik mikroorganizmalar insan sağlığı üzerinde etkili olabilmek için insan kaynaklı olmalıdır (Teitelbaum ve Walker, 2000). Çiğ sütte bulunan bakteriler enfekte meme dokularından (örn., Mastite neden olan bakteriler), süt ortamından (örneğin toprak, su ve inek gübresi) ve sağım ekipmanlarından gelir. Çiğ sütteki yüksek bakteri sayısı sadece kötü hayvan sağlığı ve kötü çiftlik hijyenini gösterir.  

Çiğ sütteki bakteriler tipik olarak insan kaynaklı değildir. Bir istisna Streptococcus pyogenes'dir .  İnsanlara adapte olan S. pyogenes hayvanlara bulaşabilir. S. pyogenes hayvanlarda kolonize olduktan sonra , insanlara strep boğazına neden olan bir insan patojeni olarak yeniden bulaşabilir . Örneğin, S. pyogenes bir inek memesine mastitise neden olabilir. Enfekte inek memesi daha sonra bir patojen olan S. pyogenes'i çiğ sütün içine dökebilir.

Bifidobakteriler çiğ süt savunucuları tarafından çiğ sütte “iyi böcek” olarak belirtilmiştir. Bifidobakteriler, insan ve hayvan gastrointestinal kanalında yaygın olarak bulunan bakterilerdir ve bağırsak florasını oluşturan bakterilerdir (Arunachalam, 1999). Bifidobakteriler ineğin GI yolunda bulunduğundan, ineğin fekal maddesinde bulunurlar. Uygun hijyenle toplanan çiğ süt bifidobakteri içermemelidir. Aslında, çiğ sütte bifidobakterilerin varlığı fekal kontaminasyonu ve zayıf çiftlik hijyenini gösterir (Beerens ve diğerleri, 2000; Beerens ve Neut, 2005). 

Referanslar:

  • Arunachalam, KD 1999. Bifidobakterilerin beslenme, tıp ve teknolojideki rolü. Beslenme Araştırmaları . 19: 1559-1597.

  • Beerens, H., HB de la Perriere ve F. Gravini. 2000. Çiğ sütün hijyenik kalitesinin bifidobakteri varlığına göre değerlendirilmesi: inek dışkı kontaminasyonu kaynağı olarak inek. Uluslararası Gıda Mikrobiyolojisi Dergisi . 54: 163-169.

  • Beerens, H. ve C. Neut. 2005. Süt ve peynirde dışkı kontaminasyonunun saptanmasında bifidobakterilerin kullanışlılığı. Lait . 85: 33-38.

  • Hayes, MC ve KJ Boor. 2001. Çiğ süt ve sıvı süt ürünleri, s. 59-76. In JL Steele ve EH Marth (ed.), Uygulamalı Süt Mikrobiyoloji, Marcel Decker, Inc., New York, NY.

  • Oliver, SP, BM Jayarao ve RA Almeida. 2005. Süt ve mandıra ortamında gıda kaynaklı patojenler: gıda güvenliği ve halk sağlığı üzerindeki etkileri. Gıda Kaynaklı Patojenler ve Hastalıklar . 2: 115-119.

  • Teitelbaum, JE ve WA Walker. 2002. Koruyucu gastrointestinal organizmalar olarak pre- ve probiyotiklerin besinsel etkisi. Beslenmenin Yıllık Tekrarı . 22: 107-138.

  • Paylaş