You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Blog & Makaleler

Çiftlikten çatala gıda güvenliğiNe Yediğini Ne İçtiğini Bil

Gıda Güvenliği Nedir?

Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünüdür.

Çiftlikten Sofraya Güvenli Gıda Nedir?


Birincil üretim aşamasından başlayarak tüketiciye (sofraya) ulaşıncaya kadar geçen sürede fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taşımayan gıdadır.

BİRİNCİL ÜRETİM AŞAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Bitkisel üretimde, ürün için tavsiye edilen ruhsatlı ilaç, yeterli dozda, uygun aletle, uygun zamanda  kullanılmalıdır.
• İlaçlama ve hasat arasındaki süre, gıda güvenliği için çok önemlidir. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye mutlaka uyulmalıdır.
• İzlenebilirliğin sağlanması için kullanılan ilaçlar, hasat aralıkları vb. hususlar bitkisel üretim aşamasında kayıt altına alınmalıdır.
• Hayvan sağlığı için aşılamalar düzenli, zamanında ve Bakanlıkça izin verilen ilaçlar ile önerilen dozda yapılmalıdır. Veteriner ilaçları, veteriner hekim reçetesi olmadan kullanılmamalıdır.
• Hayvanların ahır ve ağılları ile taşıma uygun şartlarda olmasına ve temizliğine özen gösterilmelidir.
• İzlenebilirliğin sağlanması için yem, veteriner ilaçları ve aşılara ilişkin kayıtlar tutulmalıdır.

 

GIDA ÜRETİMİ YAPAN İŞYERLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Gıda işletmecisi, ithal ettiği, ürettiği, işlediği, imal ettiği veya dağıtımını yaptığı gıdanın gıda güvenliği şartlarına uymasından sorumludur uymaması durumunda, ürününü pazardan geri çekmek ve bu konuda yetkili mercileri bilgilendirmek zorundadır. Yetkili merciler tarafından
alınan tedbirler ile ilgili olarak işbirliği yapmak, gıdanın izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli kayıtları tutmak zorundadır.
• Gıda üreten işyerlerinin çalışma izni alması ve bunu takiben üretecekleri ürünler için Tarım ve Orman  Bakanlığı’ndan üretim izin belgesi alması zorunludur.
• İyi hijyen uygulamalarını takip etmesiyle birlikte HACCP ilkelerine dayanan prosedürleri uygulamak ve sürdürmekle yükümlüdür.

DEPOLAMA VE DAĞITIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Dağıtıcı; ithal ettiği, depoladığı, nakil veya dağıtımını yaptığı gıda maddelerinin Türk Gıda Mevzuatı şartlarına uygun olmasından sorumludur.
• İzlenebilirliğin sağlanması için gerekli kayıtlar tutmalıdır.
•Riskli ürünlerde (et, süt vb.) dağıtım esnasında soğuk zincirin bozulmamasına dikkat etmelidir.


SATIŞ YERLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

•Satış yeri Satışa sunulan ürünlerde Tarım ve Orman  Bakanlığı’nca verilen üretim izin tarih ve numarasının, ithal ürünlerde ise Tarım ve Orman  Bakanlığı’nın ithalat izin tarihi ve numarasının ürün etiketinde belirtilmiş olmasına dikkat etmelidir. Üretim izni veya ithal izni olmayan ürünlerin
satışa sunulması yasaktır.
• Satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihinin geçmemiş olmasına dikkat etmelidir.
• Satış koşulları, asgari teknik ve hijyenik özellikleri sağlamalı ve üründe bozulmaya yol açmamalıdır.
• Ürüne özel depolama, ambalajlama ve taşıma kurallarına uyulmalıdır.
• İşyerinde izlenebilirliğin sağlanması için gerekli kayıtlar tutulmalıdır.
• Soğukta saklanması gereken ürünler için kullanılan dondurucu kabin veya buzdolaplarının periyodik bakımları (termometre kontrolü, soğutucu panellerin temizliği vs.) yapılmalıdır.

TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Etiket Bilgilerini Dikkatle Kontrol Edin…
Gıda etiketinde ürünün adlandırılmasına dikkat edilmeli ve içindekiler bölümü incelenmelidir. Satın
alınmak istenen ürünün özellikleri etiket bilgileri ile karşılaştırılmalıdır. Örneğin; meyve suyu, meyve nektarı ve meyve aromalı içecek aynı şey değildir.
Üretim İznine veya İthalat İznine Dikkat Edin…
Tarım ve Orman  Bakanlığı’nca verilen üretim izin tarih ve numarasının, eğer ürün ithal ise ithalat izin ve numarasının etikette yazıyor olmasına dikkat edilmelidir.
Son Tüketim Tarihini Kontrol Edin…
Ürünün son tüketim tarihi ve raf ömrü dikkatle okunmalıdır. Son tüketim tarihi geçmiş olan ürünler
alınmamalı ve bu ürünler için satıcı uyarılmalıdır.
Ambalaj Kontrolü Yapın…
Bozulmuş, bombaj yapmış, şişmiş, delinmiş, sızıntı yapmış ambalajlı gıdalar, risk taşıyabileceğinden satın alınmamalıdır.
Muhafaza Şartlarını Kontrol Edin…
Etiket üzerindeki uyarılara dikkat edilmeli ve her ürünün kendine özgü muhafaza şartlarında (sıcaklık, nem, ışık, vb…) satışa sunulup sunulmadığı kontrol edilmelidir.
Raflardaki Sıcaklığı Kontrol Edin…
Soğukta muhafaza edilen gıda maddelerinin uygun şartlarda soğutulduğundan emin olunmalıdır. Varsa soğutucu ve dondurucudaki sıcaklık ölçerler kontrol edilmelidir. Dondurulmuş gıdalarda soğuk zincirin kırılmamasına dikkat edilmelidir.
Açıkta Satışa Sunulan Gıdaları Satın Almayın…
Taze meyve ve sebzeler ile teknik ve hijyenik koşullara uygun olarak satılan dökme gıdalar hariç açıkta satılan ambalajsız gıdalar satın alınmamalıdır.

Gıdaların Evde Muhafazası ve Kullanımı!..

• Et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri buzdolabı koşullarında 0-4 oC de muhafaza edilmelidir.
• Küflenmiş, çürümüş, bozulmuş gıdaların hiçbir bölümü tüketilmemelidir. Çünkü küflenme, çürüme ve bozulma gıdanın bütününü olumsuz etkilemektedir.
• Yumurtalar buzdolabında diğer gıdalar ile temas etmeyecek şekilde, yıkanmadan muhafaza edilmeli, pişirilmeden hemen önce mutlaka yıkanmalıdır.
• Kuru gıdalar karanlık, serin, kuru ve hava akımı olan yerde muhafaza edilmelidir.
• Dondurulmuş ürünler tüketileceği zaman buzdolabında 4- 8 oC de çözündürülmeli, bir kez çözündürülen ürün bir daha dondurulmamalıdır. Dondurulmuş ürünlerin satın
alınması, taşınması ve evdeki dondurucuda muhafaza edilmesi sırasında ürünün çözündürülmemesine dikkat edilmelidir.
• Steril (UHT süt gibi) ve pastörize ürünler açıldıktan sonra mutlaka buzdolabında muhafaza edilmeli ve kısa sürede tüketilmelidir.
• Mutfak hijyenine dikkat edilmeli, uygun malzemeden yapılmış mutfak eşyası kullanılmalıdır. Tahta malzemeler hijyenik açıdan risk taşımaktadır. Çapraz bulaşmaya yol açmaması için çiğ tüketilecek gıdalar, riskli gıdalar ve pişirilecek gıdalar için ayrı ayrı mutfak ekipmanı kullanılmalıdır.
• Kullanılan tuzun, iyotlu tuz olmasına ve ağzı kapalı, ışık geçirmeyen kaplarda muhafaza edilmesine ve yemek piştikten sonra ilave edilmesine özen gösterilmelidir.

 

  • Paylaş