You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Biyografi

Doç.Dr. Artun YIBAR

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü’nde Doçent olarak çalışan Artun YIBAR, Gıda Hijyeni ve Gıda Mikrobiyolojisini temel alan konular üzerinde araştırmalar gerçekleştirmektedir.

Üniversitede önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde olacak şekilde, gıda teknolojileri, gıdaların üretim süreçleri ve ilgili laboratuvar analizleri ile ilgili dersler vermektedir.

Uzmanlık ve ilgili alanlarına dair birçok araştırma ve derleme makalesi ile bir adet kitabı bulunan Doç.Dr.Artun YIBAR, çeşitli televizyon programlarına da katılmıştır.

Ne Yediğini Ne İçtiğini Bil! sloganı ile oluşturulmuş Gıda Bilinçlendirme Platformunun lokomotifi olan Prof.Dr. Mustafa TAYAR ile uzun yıllardan bu yana birlikte çalışmakta olup, Çiftlikten Sofraya Güvenli Gıda Zinciri içerisinde tüketicilere güvenilir bilgileri iletmek ve ilgili sorunları çözmek üzere hizmet vermektedir.