You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Blog & Makaleler

10 Soruda organik ürünNe Yediğini Ne İçtiğini Bil

10 soruda organik ürün

Gün geçtikçe daha da medyatik olan organik ürün ifadesi  her yerde karşımıza çıkıyor. Farklı açıklamalar çoğu zaman kafamızı karıştırıyor. İşte organik ürünler hakkında en çok merak edilenler…

 1. Organik ürün nedir? Topraktan tohuma, tohumdan hasada, hasattan soframıza gelinceye kadar tüm aşamalarında çevreye ve insana zarar veren kimyasalların (gübreler, bitki koruma ürünleri vb.) kullanılmadığı ve bu aşamaların kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca denetlendiği sistemin sonucunda elde edilen ürünler ‘organik ürün’ olarak adlandırılır
 2. Organik tarım nedir? “İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimde hiçbir kimyasal girdi kullanılmadan, tüketime kadarki her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi” olarak tanımlanıyor. Organik tarımda, sentetik zirai ilaçlar ve gübrelerin yanı sıra, tüm sentetik koruyucuların, genetik değişime uğratılmış organizmaların (GDO) ve ışınlama yöntemlerinin kullanımı yasaklanıyor. Organik gıda ise GDO’suz, hormonsuz, zirai gübre kullanmaksızın, ilaçsız ve her şeyden önemlisi katkı maddesiz gıda anlamına geliyor.
 3. Bir ürünün organik olduğunu nasıl anlayabiliriz? Bir ürünün organik olduğunu koklayarak, keserek, tadına bakarak, ezerek ya da sadece analize gönderip “Kalıntı tespit edilmemiştir” sonucunu görerek anlayamayız. Ürünün organik olduğunun garantisi sertifikası ve sertifika ekinde belirtilen üretim alanı, miktarı ve bitki çeşitliliği… Bu sebeple dökme ürünler (taze meyve sebze) için mutlaka organik ürün sertifikası sorgulanmalı. Paketli ürünler içinse ürünün üzerindeki organik tarım logosu, sertifika numarası, yetkilendirilmiş kuruluşun numarası, tüketiciler için yol gösterici işaretler.
 4.  Organik ürün ile doğal, hormonsuz ürün arasında ne  fark var? Organik ürünler belirli bir standarda göre üretilen, denetlenen ve sertifikalandırılan ürünlerdir. Organik ürünlere yapılan pestisit kalıntı analizleri sonucunun “Kalıntı tespit edilmemiştir” olması gerekiyor. Ancak organik ürün demek sadece hormonsuz, ilaçsız ürün demek değil, çok daha fazlasıdır.
 5. Organik tarımda denetim nasıl yapılılyor? Organik tarımda kontrol ve sertifikasyon bakanlık tarafından yetki verilen kuruluşlar tarafından yapılıyor. Kontrol ve sertifikasyon firmaları Türk Akreditasyon Kurumu’ndan TS EN ISO/IEC 17065:2012 Ürün Belgelendirme standardına göre akredite olduktan sonra bakanlığa organik tarım denetimlerini yapabilmek adına yetki için başvuruda bulunurlar. Yetki alan kontrol ve sertifikasyon firmaları her yıl yılda en az bir kez kendilerine başvuran organik tarım yapan müteşebbisleri ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında denetleyerek sertifikalandırma yaparlar. Organik tarım denetimlerinde esas; riskin kontrolü ve üretimin ilgili kapsama göre sürekliliği. Kontrol sertifikasyon firmaları tüm firmalarını en az bir kez kontrol ettikten sonra kontrol ziyaretlerinin en az yüzde 10’unu da habersiz olarak yapmak zorunda
 6. Organik ürün satanlar nasıl denetleniyor? Organik ürün satan dükkânlar, konvansiyonel ürün satan dükkânlar gibi bakanlık tarafından belirli dönemlerde denetleniyor. Zincir marketlerdeki organik ürünler ise market yetkililerinin standartlarına göre denetleniyor. Ancak organik pazarlar dışında organik ürün satan yerler tek bir standarda göre denetlenmiyor. Denetimler asgari düzeyde konvansiyonel ürünlere yapılan denetimlerden oluşuyor.
 7. Bir üründe kalıntı çıkmaması o ürünün organik olduğunu mu gösteriyor? Bir üründe kalıntı çıkmaması o ürünün organik olduğunu göstermez. İlaç kullanılmadığını, kullanıldıysa da temizlendiğini gösterir. Organik tarım, her şeyin kayıt altına alındığı, işin içinde izlenebilirlik, sürdürülebilirlik, ekolojik felsefeye hâkimiyet gibi çok daha derin anlamlar barındıran bir tarımsal yönetim biçimidir.
 8.  Organik hayvancılıkta hangi  kurallara dikkat ediliyor? Organik hayvancılıkta hayvanların GDO’lu ve ilaçlı yemlerle beslenmesi yasak. Koruyucu değil, tedavi edici sağlık uygulamaları yapılır. Antibiyotik kullanımının ardından 48 saat hayvanın etinden ve sütünden yararlanılmaz. Hayvanların açık alanda meralarda beslenmesi ve dolaşması gerekir. Hayvanlar sıkışık bir kapalı ortamda tutulmaz. Hayvan başına düşen metrekareler hesaplanarak ahırlar oluşturulur. Boynuz kesme, kuyruk kesme gibi uygulamalar yapılmaz. Hayvanlar strese sokulmaz. Hayvanlar, nakilleri sırasında 8 saatte bir dinlendirilir. Organik hayvancılıkta amaç fazla ürün almak için hayvanları strese sokmak veya takviye ediciler ile üretim miktarını artırmak değil, stressiz bir ortamda kaliteli ürün sağlamaktır. Mutlu ve huzurlu hayvanların ürünleri de o denli lezzetli ve sağlıklı olur. Bu uygulamaların neredeyse hiçbiri konvansiyonel hayvancılıkta uygulanmaz. Konvansiyonel hayvancılıkta esas; kalite değil verimdir. Verimi artıran her türlü uygulama tercih edilir.
 9. Organik ürünler neden pahalıdır?  Yyıllık kontrol ve sertifikasyon firmasına ödenen ücretler, analiz ücretleri, sertifikalı bitki koruma ürünlerine, organik tohumlara, organik gübrelere ödenen ücretler ile verim kayıplarından kaynaklı zararlar ürünün üzerine eklenen maliyetler olarak geri döner. Bu girdileri üst üste eklediğimiz zaman da fiyatlar konvansiyonel ürünlere göre daha pahalı kalır.
 10. Bir ürünün etiketinde organik ibaresi olduğu halde organik ürün olduğundan şüphe ediyorsak ne yapabiliriz? Ürünle ilgili böyle bir şüphemiz varsa ilk olarak üreticiye ulaşıp belgelerini sunmasını isteyebiliriz. Yapılan belge kontrolü bizi tatmin etmiyor ise belgelendirmeyi yapan kontrol firmasını arayabiliriz. Ancak kontrol firmaları gizlilik ilkeleri gereği bilgileri üçüncü taraflar ile paylaşmak istemeyecektir. Yine de şüphemiz devam ediyorsa ALO 174 Gıda Hattı’na şikâyette bulunup şikâyetimizi takip edebiliriz.

 

 • Paylaş